Anasayfa İletişim Üye Girişi Üye Kayıt

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Tarihçe


Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı 01/05/1983 tarihide Dr. Berati HASANREİSOĞLU tarafından kurulmuştur.

1983 yılında Dr. Mehmet Müslim ve Dr. Muammer Ünal Anabilim Dalının (AD) ilk araştırma görevlileri olarak göreve başlamışlardır.

1984 yılında Dr. Haluk Akbatur AD katılmış, 1988 yılında uzmanlığını alan Dr. Akbatur 1995 yılına kadar görev yapmış ve Doçent olarak AD?den ayrılmıştır. Aynı yıl kliniğe asistan olarak Dr. Fikret Akata ve Dr. Orhan Kavasoğlu katılmıştır. Dr. Fikret Akata Kornea birimini kurmuş ve halen klinikte Profesör olarak görevine devam etmektedir. Dr. Meral OR?un da akademik kadrosuna katılımıyla o zamanki imkanlar dahilinde oluşturulan teknik donanım ve fiziki yerleşke dahilinde genel oftalmoloji hizmetleri vermeye başlanmıştır. Bölümümüzde uluslar arası genel eğilime uygun olarak oftalmolojinin alt dallarında birimleşme çalışmaları yapılmaya başlanmış ve kendi bünyesinde ilk olarak Retina birimi Dr. Berati HASANREİSOĞLU ve Dr. Meral OR tarafından 1985 yılında kurulmuştur.

Bununla birlikte oftalmolojinin temel özelliği olan ileri teknolojinin kazanılması için yoğun bir çaba sarfedilmekle birlikte zaman zaman pahalı teknolojik cihaz ve ekipmanların temininde, ülke şartlarına paralel olarak güçlüklerle karşılaşılmıştır.

1985 yılında AD?nda Arş. Gör. olarak Dr. Zübeyde Şahin, Dr. Ufuk Veziroğlu, Dr. Barbaros Öztaşkent başlamışlardır.

Akademik kadroya 1987 yılında Dr. Merih ÖNOL dahil olmuş ve Glokom birimi kurulmuş, bu alanda çalışmalar hız kazanmıştır. Bu yılda AD?na Dr. Ziya Kapran da Arş. Gör. olarak başlamıştır.

1988 yılında Dr. Kamil Bilgihan ve Dr. Koray Kurtulan Araş. Gör. olarak AD?na katılmışlardır. Dr. Bilgihan Refraktif Cerrahi ve Şaşılık birimlerini kurmuş ve halen Akademik eğitim kadrosunda profesör olarak görevine devam etmektedir.

1989 yılında Dr. Levent Akduman ve Dr. Ahmet Şengün AD?na katılmışlardır. Dr. Akduman Retina ve Vitreoretinal Cerrahi alanlarında uzmanlaşmış olup halen Saint Louis, Amerika?da Doç. Dr. olarak görev yapmaktadır. Dr. Şengün uzmanlığını aldıktan sonra Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesinde çalışmış ve halen Ufuk Üniversitesinde Doç. Dr. olarak görev yapmaktadır.

1990 yılında AD?na Araş. Görevlileri olarak Dr. Dilek Güven, Dr. Dilek Yüksel ve Dr. Ahmet Aksünger katılmışlardır. Dr. Aksünger uzmanlığını aldıktan sonra Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalında göreve başlamış ve Profesörlüğe kadar yükselmiştir. 2001 yılında elim bir trafik kazasında vefat etmiştir. Dr. Güven uzmanlığını aldıktan sonra Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Retina Biriminde uzun süre çalışmış ve halen Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde klinik şefi olarak görev yapmaktadır.

Yine 1990 yılında Dr. Özlem Gürses Şahin ve Doç. Dr. M. Sinan Sarıcaoğlu AD?na katılmışlardır.

1991 yılında Dr. Mehmet ÜNAL AD?na katılmış ve 1992 yılında Oküloplasti birimini kurmuştur.

1992 yılında Dr. Gökhan Gürelik AD?na Araş. Gör. olarak başlamıştır. 1997 yılında uzmanlığını aldıktan sonra sırasıyla; Yard. Doç., Doç. ve 2009 yılında da professör olarak görev yapmaya devam etmektedir. Tıbbi retina ve vitreoretinal cerrahi alanında çalışmalarını sürdürmektedir.

1992 yılında Araş. Gör. Dr. Özay Öz, Dr. Pelin Yılmazbaş ve Dr. Yusuf Öz Araş. Gör. olarak göreve başlamışlardır.

1996 yılında Dr. Murat Köksal, 1994 yılında ise Dr. Şengül Özdek, Dr. Ayten Biryılmaz göreve başlamıştır. Dr. Özdek uzmanlığını aldıktan sonra AD?nda akademik çalışmalarını sürdürmüştür.

1994 yılında Dr. Mahmut Subaşı, Dr. Ali Özer ve Dr. Cengiz Akarsu Araş. Gör. olarak başlamışlardır. Dr. Akarsu uzmanlığını aldıktan sonra Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları A.D. ve Ufuk Üniversitesi Göz Hastalıkları Kliniğinde Doç. Dr. olarak görev yapmıştır. Dr. Subaşı Urfa?da, Dr. Özer ise Mersin?de göz hastalıkları uzmanı olarak çalışmaktadırlar.

1995 yılında AD?na Dr. Kadir Selim Tüzün, Dr. İsmet Doğan ve Dr. Ufuk Adıgüzel katılmışlardır.

1995 yılında Dr. Nilgün Şafak, 1996 yılında ise Dr. Metin Akpınar ve Dr. Yıldız Hatipoğlu Araş. Gör. olarak başlamışlardır.

Dr. Onur Konuk 1996 yılında AD?nda Araş. Gör. olarak başlamış, 2001 yılında da uzmanlığını almıştır. Halen AD?nda oküloplasti biriminde Doç. Dr. olarak görev yapmaktadır.

1997 yılında Dr. Yasin Toklu, Dr. Beyhan Göl ve Dr. Sertaç Öztürk Araş. Gör. olarak başlamışlardır. Dr. Öztürk halen Ufuk Üniversitesi Göz Hastalıkları kliniğinde çalışmaktadır.

1998 yılında Araş. Gör. olarak başlayan Dr. Ayça Sarı 2002 yılında uzman olduktan sonra Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı?nda Yard. Doç. olarak çalışmaktadır.

1999 yılında Dr. Fatma Turgut Yülek, Dr. Ali Altınsoy uzmanlık eğitimine başlamışlardır.

2000 yılında AD?na Dr. Emre Uzunoğlu, Dr. Ebru Ağca ve Dr. Kadir Motercimzadeh katılmışlardır.Aynı yıl AD?na Dr. Zafer Onaran, Dr. Bahri Aydın katılmış ve 2005 yılında uzmanlıklarını almışlardır. Dr. Onaran Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı?nda görev yapmaktadır. Dr. Aydın, 2006-2010 yıllarında Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı?nda Yard. Doç. Dr. olarak çalışmış, 2010 yılından itibaren de Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde çalışmaktadır.

2001 yılında Dr. Ahmet Murat Hondur, Dr. Zeynep Pehlivanlı Aktaş ve Dr. Umut Aslı Bahçeci AD?na başlamışlardır. Dr. Hondur ve Dr. Aktaş uzmanlığını aldıktan sonra mecburi hizmetlerini tamamlamış ve 2010 yılından itibaren öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamışlardır. Dr. Bahçeci uzmanlığını aldıktan sonra Yeditepe Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalında Yard. Doç. Dr. olarak görevine başlamış ve halen görevini sürdürmektedir.

2001 yılında Dr. Kadir Burak Kağnıcı, Dr. Tuncay Sezgin ve Dr. Sibel Dökmeci Özdoğan AD?nda Araş. Gör. olarak başlamışlardır.

2002 yılında; Dr. Alper Erdinç, Dr. Yudum Tiftikçioğlu ve Dr. Nigar Şerif AD?na katılmışlardır. Aynı yıl Dr. Süleyman Aksoy, Dr. Berrak Urgancıoğlu ve Dr. Ahmet Abdulgani Araş. Gör. olarak başlamışlardır.

2003 yılında kliniğe; Dr. Sedat Arıkan, Dr.Hasan Ali Tufan ve Dr. Mine Öztürk Kurtulmuşoğlu Araş. Gör. olarak başlamışladır.