Anasayfa İletişim Üye Girişi Üye Kayıt

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Glokom


Gazi Göz Kliniğinin Glokom Birimi, 1989 yılında Dr. Merih Önol tarafından kurulmuş olup, 2010 yılında Dr. Zeynep Aktaş'ın katılımıyla çalışmalarına devam etmektedir. 

Glokom Birimimizde erken ya da ileri evre glokom hastalığı ile başvuran hastalara pakimetri, görme alanı, optik koherens tomografi ve ultrason biomikroskopi gibi tanısal testler uygulanarak tedavi planlaması yapılmakta ve gerekir ise ileri cerrahi tedaviler uygulanmaktadır. 

Erişkinde trabekülektominin yanı sıra kanaloplasti, minimal invaziv glokom cerrahileri (Gonioskopi asiste transluminal trabekülotomi (GATT), subkonjonktival jel stent (XEN) implantasyonu, seton cerrahisi tek basına ya da katarakt cerrahisi ile kombine olarak uygulanmaktadır. Ayrıca laser ile transskleral silyer cisim ablasyonu tedavisi yapılmaktadır. Pediatrik olgularda ise tüm ileri glokom cerrahileri (GATT, ab-externo sütür trabekülotomi, trabekülektomi, seton cerrahisi ve transskleral silyer cisim ablasyonu) uygulanmaktadır. Ayrıca lazer iridotomi, kapsülotomi ve periferik lazer iridoplasti işlemleri yapılabilmektedir.