Anasayfa İletişim Üye Girişi Üye Kayıt

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Uvea- Behçet/ Onkoloji birimi


Uvea- Behçet/ Onkoloji birimi

Uvea-Behçet/Onkoloji birimi, ilgilendiği hasta grubunun tanı ve tedavi şartlarını iyileştirmek ve bu hasta grubuna daha özellikli hizmet verebilmek amacı ile daha önce bünyesinde bulunduğu Retina biriminden 2011 yılında ayrılmış, ve yeni bir birim olarak kurulmuştur. Birim sorumlusu Doç. Dr.Murat Hasanreisoğlu, 2012 yılında ?üveitler? üzerine çalışmalarda bulunmak üzere Londra?da Moorfields Eye Hospital, Uvea Kliniği?nde 3 ay süre ile klinik gözlemci olarak bulunmuştur. 2014 yılında ise Amerika Birleşik Devletleri Philedelphia şehrinde bulunan Wills Eye Hospital, Oküler Onkoloji Kliniği?nde 1 yıl süre ile göz tümörleri üzerine çalışmıştır.

Uvea-Behçet/Onkoloji birimi iki temel göz hastalık grubu üzerinde yoğun olarak çalışmakta ve ileri tanı/tedavi olanakları sunmaktadır.  

Üveitler: Birimimizde üveitlerin tanı ve tedavisi için gerekli olan en son teknolojik donanım (Fluoresein anjiografi, indosiyanin yeşili (ICG) anjiografi, yüksek çözünürlüklü optik koherens tomografi, fundus otofloresans, ultrason biomikroskopisi, elektrofizyolojik testler, bilgisayarlı görme alanı vb.) ve cerrahi imkanlar (tanısal pars plana vitrektomi, aspirasyon biopsileri vb.) en üst düzeyde hastaların hizmetine sunulmaktadır. Ayrıca bu hastalıkların neden olduğu katarakt, retina yırtıkları, kanamaları ve dekolmanları vb...  gibi rahatsızlıkların medikal ve cerrahi tedavileri de başarı ile ve rutin olarak birimimiz tarafından yapılmaktadır. Birimimizde tedavisi yapılan üveit ilişkili durumlardan başlıcaları;

o   Enfeksiyöz ve non enfeksiyöz ön, orta, arka üveitler

o   Behçet üveitleri

o   Otoimmün hastalıklar ile ilişkili üveitler(Sarkoidoz, sistemik lupus eritematozus, multipl skleroz vb.)

o   Artritler ile ilşkili üveitler (Romatoid artrit, ankilozan spondilit vb.)

o   Skleritler

o   Göz içi enfeksiyonlar

o   Retinanın inflamatuar hastalıkları; retinitler ve retinal vaskülitler

o   Optik sinir başı iltihapları (papillit)

        Göz tümörleri: Birimimizde erişkin ve çocukluk çağının iyi veya kötü huylu göz tümörlerin tanısı en son teknolojik imkanlar (Fluoresein anjiografi, indosiyanin yeşili (ICG) anjiografi, yüksek çözünürlüklü optik koherens tomografi, fundus otofloresans, ultrason biomikroskopisi, elektrofizyolojik testler, bilgisayarlı görme alanı vb.) kullanılarak konulmaktadır. Göz tümörlerinin ilaç ve ışın tedavileri hastanemizde bulunan ilgili anabilim dalları ile eş güdümlü yürütülmekte, cerrahi ve lazer destekli tedavileri bizzat tarafımızdan uygulanmaktadır. Nispeten daha sık görülen kötü huylu göz içi tümörleri olan malign melanom (erişkin) ve retinoblastomların (çocukluk çağı) tedavisi yanı sıra, birimizde ileri tanı ve tedavisi yapılan tümörlerden başlıcaları;

o   Konjonktivanın iyi ve kötü huylu tümörleri

§  Kistler, pigmentli (koyu renkli) kitleler, nevus, pterjium, 

§  Skuamöz hücreli karsinom

§  Malign melanom

§  Lenfomalar

o   İris, silier cisim ve koroidin iyi ve kötü huylu tümörleri

§  Pigmentli (koyu renkli) kitleler; nevus vb.

§  Malign melanom

§  Hemanjiom

§  Metastazlar

§  Lenfomalar

o   Retinanın iyi ve kötü huylu tümörleri 

§  Retinoblastom

§  Hemangioblastom

§  Lenfomalar